Return to site

Tekniikkamittauksella lisävauhtia puuveneyksikköön ja pariveneeseen

Kuva: Sami Rosenblad

Veneen vauhtiin vesillä vaikuttaa soutajien fyysisen kunnon ja tekniikan lisäksi monet asiat kuten veden virtaukset, tuuliolosuhteet sekä itse vene ja sen säädöt. Puuvenesoudussa tekniikan merkitys jää usein vähemmälle huomiolle vaikka se on juurikin asia, jolla kilpailussa tehdään erot.

Jokaisella soutajalla on oma luontainen soututekniikka ja sen muuttaminen ei ole helppoa. Puhutaan soutajan signaturesta. Toisaalta jos pystyy näkemään, että pienikin soututekniikan muutos tuo lisää vauhtia niin on todennäköisemmin valmis uhraamaan aikaa tekniikan optimointiin.

Quiskeen sovellus ja Podit ovat oivia välineitä soututekniikan mittaamiseen. Tässä blogissa käydään läpi yksinkertaisia asioita, joiden avulla on helppo päästä alkuun tekniikan mittauksessa ja löytää omaan veneeseen sen avulla lisää vauhtia.

(1) Ilmainen Quiske Rowing sovellus tarjoaa soutajalle tärkeät perusmetriikat: nopeus, keskinopeus, tahti, aika ja matka. Sovelluksen metriikat ovat muokattavissa omiin mieltymyksiin sopiviksi samoin kuin metriikkaruutujen lukumäärä (4 tai 8). Sovellus hyödyntää puhelimen omia sensoreita, joten puhelin pitää kiinnittää veneeseen tukevasti. Kiinnitysratkaisuja on useita riippuen veneen mallista. Sovellus ei vaadi SIM-korttia tai datayhteyttä, joten sitä voi käyttää hyvin vaikkapa kakkosluurin kanssa. On kuitenkin suositeltavaa, että laite olisi vähintään roisketiivis (IP68 tai IP67).

broken image

(2) Ilmaisversio tarjoaa lisäksi veneen kiihtyvyyskäyrän, jossa on paljon tietoa soutajalle omasta veneestä ja soututekniikasta sekä veneen liukuominaisuuksista ja miten tekniikan muutokset heijastuvat veneen vauhtiin. Veneen nopeus rakentuu kiihtyvyyksistä ja hidastuvuuksista. Ilman kiihtyvyyttä veneellä ei ole vauhtia, toisaalta veneen hidastuvuuksissa viettämä aika pitäisi pystyä minimoimaan jotta saavutetaan optimaalinen nopeus. Kaiken keskiössä on veneen kiihtyyvyyskäyrä, sen tulkinta ja miten siihen voi vaikuttaa. Jokaisen soutajan tulisi tuntea oman veneensä kiihtyvyyskäyrä ja sitä kautta oman veneen vahvuudet ja haasteet. Helpoin tapa tutustua asiaan on on kokeilla käytännössä erilaisia tekniikoita omalla veneellä. Alla puuveneyksikön kiihtyvyyskäyrän kuvassa on osoitettu, miten vene kulkee tietyllä tekniikalla kovempaa 22 tahdilla kuin 25 tahdilla suunnilleen samalla työllä (ero noin 0.3 km/h).

broken image

(3) Kun Quiske Rowing sovellukseen lisätään ulkoinen Podi ja pilvipalvelu päästään analysoimaan vielä tarkemmin soutajan airon ja penkin liikkeitä. Airosta on mahdollista mitata mm vedon pituutta (kulma), kulmanopeutta sekä lavan "lentorataa" vedessä. Vedon pituudella on iso vaikutus veneen vauhtiin ja sitä on helppo tarkkailla sovelluksen ruudulta. Kulmanopeus on myös verrannollinen veneen nopeuteen, toisaalta siitä voi myös päätellä airojen sopivuutta soutajalle (lavan koko ja sisä/ulkovivut) sekä nähdä helposti mahdollinen "ilmaveto". Lentorata kertoo uppoaako airo vedon aikana liian syvään tai käykö se palautuksessa liian korkealla.

 

(4) Joukkuesoutuun Quiske tuo mielenkiintoista lisätietoa ajoitusten muodossa. Parisoudussa kaiken A ja O on yhdenaikaisuus. Quiske paljastaa ajoitukseen liittyvät haasteet paljon tarkemmin kuin mikään video. Tärkeä asia on myös yhtenäinen palautustekniikka ja samanaikaiset liikkeet penkillä. Analysoimalla soutuparin tekniikkaa Quiskeen portaalissa saadaan vastauksia mm seuraaviin kysymyksiin:

 • Ovatko soutajien vedot yhtä pitkiä
 • Kulkevatko airot vedossa samalla syvyydellä
 • Erot vasemman ja oikean airon työskentelyssä
 • Palautustekniikan yhtenäisyys
 • Onko kiinniotto samanaikainen
 • Liikkuvatko penkit samanaikaisesti vedossa ja palautuksessa
 • Kuinka pitkään penkki pysyy paikallaan veneen liukuvaiheessa

Parisoudussa asioita voi mitata hyvin jo yhdellä ulkoisella Podilla kun pidetään tahti ja olosuhteet samoina eri mittauksissa. Alla olevassa videossa näkyy kahden parisoutajan ajoituksessa ja palautustekniikassa eroja, jotka näkyvät soutajien käyrissä myös portaalissa.

broken image

Quiskeen sovellus on ensimmäinen täysin suomenkielinen sovellus soututekniikan mittaamiseen ja ensimmäinen joka tukee olympia- ja sisäsoudun lisäksi myös suomalaista puuvenesoutua.

Sovelluksen helppokäyttöisyyteen on panostettu erityisesti ja siitä esimerkkinä Flashback toiminne - yhden näppäimen painalluksella sovellus tallentaa 2 minuutin jakson taaksepäin jo soudetusta ajasta. Tämä toiminne on koettu erityisen hyödylliseksi juurikin sen takia, että soutajan signature ei muutu kovin helposti.

(5) Veneen säätöjen testaaminen

Puuvenettä voi säätää monella tavalla ja eri valmistajien veneet kaipaavat erilaisia säätöjä. Tärkeimmät säädettävät asiat:

 • painopisteen paikka (hankaimet, jalkatuki)
 • airot (pituus, lapa, ristiinmeno)
 • istuimen korkeus

Ennen säätöjen tekemistä alkuperäiset säädöt pitää testata, jotta saadaan referenssi. Testaus on syytä tehdä saman vakioprotokollan mukaisesti ja pyrkiä minimoimaan ympäristötekijät

 • vakio testirata
 • sää- ja tuuliolosuhteet
 • oma vireystila testin aikana

Quiske suosittelee testiradaksi noin 1km suoraa pätkää, joka soudetaan molempiin suuntiin vakioteholla ja vakiotahdilla. Sivutuulta tulee välttää koska veneiden ominaisuudet ovat sivutuulessa erilaisia ja niihin ei voi juurikaan vaikuttaa. Optimi olisi, että toiseen suuntaan on myötäinen ja toiseen vastatuuli.

Soutuveneen säätöjen testaaminen

Testin voi tehdä monella tavalla, mutta Quiskeen ilmaisen sovelluksen käyttö lienee yksi helpoimmista:

 1. Valitse soudettavaksi ajaksi 4min (Settings -> Boat type: Wooden boat single, Recording interval: 4 minutes)
 2. Souda matka molempiin suuntiin erikseen vakiotahdilla (Valitse 4 min, kello käynnistyy toisesta vedosta ja pysähtyy automaattisesti 4min jälkeen)
 3. Merkkaa edetty matka muistiin (esim screenshot) ja laske matkat yhteen.

Mitä pidemmälle pääset, sen paremmin säädöt toimivat :)

Jos sinulla on tili Quiskeen pilvipalveluun voit myös ladata testimatkat sinne ja tarkistaa, että vetotahti on kaikissa ollut sama. Pilvipalvelun kautta voit myös pureutua tarkemmin tehtyjen säätöjen juurisyihin sekä vertailla eri soutajien tekniikoita.

Lataa sovellus, tutustu veneesi kiihtyvyyskäyrään ja löydä sen kautta uutta vauhtia veneeseen. Podit löytyy Quiskeen kaupasta. Otamme myös mielellämme palautetta ja kehitysideoita vastaan.

Julkaisimme aiheesta pienen kirjasen (toistaiseksi englanniksi), jossa näitä asioita selitetään hieman tarkemmin.

Tsemppiä ja hyviä vauhteja kesän soutuihin!